INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
BISTRIŢA-NĂSĂUDMENIU
Prima paginaACTIVITĂŢI SPECIFICE


SOLICITARI INFORMATII PUBLICE

Lista functiilor platite din fonduri publice - Martie 2023
Lista functiilor platite din fonduri publice - Septembrie 2022
Lista functiilor platite din fonduri publice - Martie 2022
Lista functiilor platite din fonduri publice - Septembrie 2021
Lista functiilor platite din fonduri publice - Martie 2021
Lista functiilor platite din fonduri publice - Septembrie 2020
Lista functiilor platite din fonduri publice - Martie 2020
Lista functiilor platite din fonduri publice - Septembrie 2019
Lista functiilor platite din fonduri publice - Martie 2019
Lista functiilor platite din fonduri publice - Septembrie 2018


Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025
Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020INFORMARI PRIVIND AMENZILE APLICATE


ANII 2020-2017

COMPARTIMENT INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL

RATIU DANIELA - INSPECTOR SUPERIOR
TEL.: 0263213261 FAX: 0263217711
MOBIL.: 0752069575
Email : daniela.ratiu@itmbistrita.roRapoarte de implementare a legii 544/2001 -
2017 | 2018 | 2019 | SEM I 2020 | 2020 | SEM I 2021 | 2021 | SEM I 2022 | 2022 | SEM I 2023 |


In anul 2020, in cadrul I.T.M. BISTRITA-NASAUD, nu au fost inregistrate bunuri primite cu titlu gratuit de catre functionarii publici cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitare functiei publice.Vezi document.
In anul 2019, in cadrul I.T.M. BISTRITA-NASAUD, nu au fost inregistrate bunuri primite cu titlu gratuit de catre functionarii publici cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitare functiei publice.
Acte normative care reglementeaza liberul acces la informatiile de interes public

- Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 , cu modificarile si completarile ulterioare.


Model de cerere-tip si reclamatie administrativa
Model sesizare pentru cei care doresc sa adreseze petitii cu privire la munca fara forme legale
Model cerere acreditare jurnalist
Decizie constituire Comisia paritara
Decizie constituire Comisia de disciplina

Plati efectuate de ITM BISTRITA (dupa data platii):
2012 - 15.02.2012; 27.02.2012; 29.02.2012; 14.03.2012; 26.03.2012; 27.03.2012; 28.03.2012; 29.03.2012; 12.04.2012; 25.04.2012; 26.04.2012; 27.04.2012; 14.05.2012; 28.05.2012; 29.05.2012; 30.05.2012; 31.05.2012; 15.06.2012; 04.07.2012; 05.07.2012; 12.07.2012; 10.08.2012; 13.08.2012; 27.08.2012; 29.08.2012; 14.09.2012; 24.09.2012; 28.09.2012; 12.10.2012; 15.10.2012; 24.10.2012; 30.10.2012; 31.10.2012; 08.11.2012; 29.11.2012; 03.12.2012; 12.12.2012;
2013 - 14.02.2013; 27.02.2013; 28.02.2013; 13.03.2013; 14.03.2013; 27.03.2013; 28.03.2013; 12.04.2013; 30.04.2013; 14.05.2013; 30.05.2013; 13.06.2013; 28.06.2013; 15.07.2013; 31.07.2013; 14.08.2013; 30.08.2013; 16.09.2013; 30.09.2013; 16.10.2013; 30.10.2013; oct.2013;Utilitati noiembrie 2013;16.12.2013; Plati decembrie 2013;
2014 - 14.01.2014; 31.01.2014; 14.02.2014;28.02.2014;14.03.2014;31.03.2014; aprilie 2014; 15.05.2014;30.05.2014;iunie 2014; iulie 2014;august 2014;septembrie 2014;octombrie 2014; noiembrie 2014;DECEMBRIE 2014;
2015 - IANUARIE 2015;FEBRUARIE 2015; MARTIE 2015;APRILIE 2015;MAI 2015;IUNIE 2015;IULIE 2015; AUGUST 2015;SEPTEMBRIE 2015;OCTOMBRIE 2015;NOIEMBRIE 2015;DECEMBRIE 2015;
2016 - IANUARIE 2016;FEBRUARIE 2016;MARTIE 2016;APRILIE 2016;MAI 2016;IUNIE 2016; IULIE 2016;AUGUST 2016;SEPTEMBRIE 2016;OCTOMBRIE 2016;NOIEMBRIE 2016; DECEMBRIE 2016;
2017 - IANUARIE 2017; FEBRUARIE 2017; MARTIE 2017; APRILIE 2017; MAI 2017; IUNIE 2017; IULIE 2017; AUGUST 2017; SEPTEMBRIE 2017; OCTOMBRIE 2017; NOIEMBRIE 2017; DECEMBRIE 2017;
2018 - IANUARIE 2018 | FEBRUARIE 2018 | MARTIE 2018 | APRILIE 2018 | MAI 2018 | IUNIE 2018 | IULIE 2018 | AUGUST 2018 | SEPTEMBRIE 2018 | OCTOMBRIE 2018 | NOIEMBRIE 2018 | DECEMBRIE 2018 |

2019 - IANUARIE 2019 | FEBRUARIE 2019 | MARTIE 2019 | APRILIE 2019 | MAI 2019 | IUNIE 2019 | IULIE 2019 | AUGUST 2019 | SEPTEMBRIE 2019 | OCTOMBRIE 2019 | DECEMBRIE 2019 |

2020 - IANUARIE 2020 | FEBRUARIE 2020 | MARTIE 2020 | APRILIE 2020 | MAI 2020 | IUNIE 2020 | IULIE 2020 | AUGUST 2020 | SEPTEMBRIE 2020 | OCTOMBRIE 2020 |

2021 - IANUARIE 2021 | FEBRUARIE 2021 | MARTIE 2021 | APRILIE 2021 | MAI 2021 | IUNIE 2021 | IULIE 2021 | AUGUST 2021 | SEPTEMBRIE 2021 | OCTOMBRIE 2021 | NOIEMBRIE 2021 | DECEMBRIE 2021 |

2022 - IANUARIE 2022 | FEBRUARIE 2022 | MARTIE 2022 | APRILIE 2022 | MAI 2022 | IUNIE 2022 | IULIE 2022 | AUGUST 2022 | SEPTEMBRIE 2022 | OCTOMBRIE 2022 | NOIEMBRIE 2022 | DECEMBRIE 2022 |

2023 - IANUARIE 2023 | FEBRUARIE 2023 | MARTIE 2023 | APRILIE 2023 | MAI 2023 | IUNIE 2023 | IULIE 2023 | AUGUST 2023 | SEPTEMBRIE 2023 |

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC,
conform art. 5 alin.1, lit. G,din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata 10.01.2019

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectiei Muncii
 2. Organigrama Inspectiei Muncii
 3. Bilantul contabil
 4. Bugetul de venituri si cheltuieli
 5. Contul de rezultat patrimonial
 6. Cont de executie a bugetului institutiei publice-cheltuieli
 7. Cont de executie a bugetului institutiei publice–venituri proprii
 8. Dosar de achizitii publice
 9. Programul anual de achizitii
 10. Informatii privind nivelurile tarifelor care se platesc, în conditiile legii, pentru serviciile prestate de inspectoratele teritoriale de munca
 11. Comunicate de presa
 12. Procedura operationala privind înregistrarea contractelor colective de munca încheiate la nivel de unitate si a hotarârilor arbitrare precum si concilierea conflictelor colective de munca
 13. Programul cadru anual de actiuni
 14. Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice
 15. Raportul anual de activitate
 16. Raport conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 17. Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public, modificata si completata
 18. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate, conform H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
 19. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate carora li s-a retras certificatul de abilitare, conform H.G. nr.1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
 20. Lista persoanelor fizice si juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, în regim permanent, in Romania
 21. Lista persoanelor fizice si juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România
 22. Lista solicitantilor care au obtinut avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
 23. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie care si-au suspendat activitatea
 24. Program sectorial anual în domeniul supravegherii pietei produselor
 25. Acte normative din domeniul securitatii si sanatatii în munca si din domeniul relatiilor de munca
 26. Sinteze periodice privind numarul de contracte individuale de munca, salariati si angajatori, conform transmiterilor de date efectuate de catre angajatori în sistemul informatic privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor (ReGES);
 27. Rapoarte privind situatia accidentelor de munca la nivel national si distribuita pe judete / domenii principale de activitate economica conform clasificarii CAEN Rev. 2.

LISTA DOCUMENTELOR CARE CONTIN INFORMATII DE INTERES PUBLIC,
conform art. 5 alin.1, lit. G,din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata - 27.12.2018

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Inspectiei Muncii
 2. Organigrama Inspectiei Muncii
 3. Bilantul contabil
 4. Bugetul de venituri si cheltuieli
 5. Contul de rezultat patrimonial
 6. Cont de executie a bugetului institutiei publice-cheltuieli
 7. Cont de executie a bugetului institutiei publice–venituri proprii
 8. Dosar de achizitii publice
 9. Programul anual de achizitii
 10. Informatii privind nivelurile tarifelor care se platesc, în conditiile legii, pentru serviciile prestate de inspectoratele teritoriale de munca
 11. Comunicate de presa
 12. Procedura operationala privind înregistrarea contractelor colective de munca încheiate la nivel de unitate si a hotarârilor arbitrare precum si concilierea conflictelor colective de munca
 13. Programul cadru anual de actiuni
 14. Lista protocoalelor de colaborare cu diferite autoritati si institutii publice
 15. Raportul anual de activitate
 16. Raport conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare
 17. Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public, modificata si completata
 18. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate, conform H.G. nr. 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
 19. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie abilitate carora li s-a retras certificatul de abilitare, conform H.G. nr.1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010
 20. Lista persoanelor fizice si juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, în regim permanent, în România
 21. Lista persoanelor fizice si juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România
 22. Lista solicitantilor care au obtinut avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca
 23. Lista serviciilor externe de prevenire si protectie care ?i-au suspendat activitatea
 24. Program sectorial anual în domeniul supravegherii pietei produselor
 25. Acte normative din domeniul securitatii si sanatatii în munca si din domeniul rela?iilor de munca
 26. Rapoarte privind Registrul General de Evidenta a Salariatilor în format electronic;
 27. Rapoarte si analize privind accidentele de munca, la nivel national sau pe judete/domenii principale de activitate conform domeniilor din CAEN Rev.2 conform variabilelor ESAW.

LISTA
cu documentele care pot fi puse la dispozitia cetateanului în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes publicIn baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, informatiile de interes public care se furnizeaza din oficiu sunt:


1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
6. Programele si strategiile proprii;
7. Lista cuprinzând documentele de interes public:

a) Rapoarte de sinteza trimestriale;

b) Sinteza rezultatelor controalelor/lunar;

c) Situatia contractelor individuale de munca/lunar;

d) Rapoarte de sinteza privind rezultatele obtinute în cadrul Campaniei Nationale privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale/ de câte ori este cazul;

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:

a) Lista societatilor înregistrate ca agenti de ocupare a fortei de munca;

b) Lista agentilor de ocupare a fortei de munca ce nu mai desfasoara activitate;

9. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

În baza prevederilor art. 6 alin.1 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, informatiile de interes public care se furnizeaza la cerere sunt:


1. Instructiuni ale inspectorului sef;
2. Lista angajatorilor aflati în evidenta ITM;
3. Documentele necesare luarii în evidenta la ITM a angajatorilor;
4. Lista angajatorilor care au primit aprobare pentru pastrarea si completarea carentelor de munca la sediu;
5. Metodologia de lucru pentru obtinerea aprobarii de pastrare si completare a carnetelor de munca pentru angajatorii care solicita acest lucru;
6. Documentele necesare pentru înregistrarea contractelor individuale de munca, respectiv modificarea, suspendarea si încetarea acestora;
7. Numarul carnetelor de munca aflate în gestiunea ITM;
8. Autorizatia de protectia muncii – numai informatii cu privire la existenta sau nu a autorizatiei;
9. Situatia statistica a accidentelor de munca;
10. Numarul sesizarilor penale facute în conditiile legii de ITM;
11. Numarul proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
12. Procesele verbale de cercetare a accidentelor de munca – numai persoanelor implicate în cercetare, inclusiv ascendentilor sau descendentilor victimei, în cazul în care victima a decedat, respectiv institutii ale statului, societati de asigurare;
13. Lista agentilor economici autorizati (toxice, explozive, fitosanitare);
14. Lista persoanelor fizice si juridice abilitate sa desfasoare activitati de protectia muncii;
15. Raportul desfasurarii Saptamânii Europene;
16. Materiale informative (ghiduri, pliante, brosuri, etc.) în domeniul de activitate în masura în care institutia detine astfel de documente;
17. Informatii privind nivelurile taxelor care se platesc, în conditiile legii, pentru serviciile prestate de ITM;
18. Numarul sesizarilor primite spre solutionare;
19. Relatiile de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara sau strainatate;
20. Numarul posturilor vacante;
21. Certificate/adeverinte în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002.

Site realizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud
Webmaster: Dep. IT

Valid CSS!