INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
BISTRIŢA-NĂSĂUD

IN VEDEREA REDUCERII RICURILOR DE CONTAMINARE CU CORONAVIRUS VA ADUCEM LA CUNOSTINTA URMATOARELE

ÎN ATENȚIA ANGAJATORILOR

PE TOATA PERIOADA STARII DE ALERTA COMUNICAREA/ DEPUNEREA DATELOR REVISAL/REGES SE VA FACE PE ADRESA itmbistrita@itmbistrita.ro SAU FOLOSIND NUME UTILIZATOR ȘI PAROLA.

Pentru obținerea numelui de utilizator și parola se vor comunica pe adresa itmbistrita@itmbistrita.ro, scanate, documentele:

  • Cerere tip pentru obținere parola – a se vedea www.itmbistrita.ro – formulare tip
  • Certificatul fiscal
  • BI/CI - solicitant
  • Fișier RVS

Pentru depunerea datelor referitoare la primul angajat, se vor comunica pe adresa itmbistrita@itmbistrita.ro, scanate, documentele:

  • Adresa depunere revisal –  a se vedea www.itmbistrita.ro – formulare tip
  • Certificatul fiscal
  • Fișier RVS

Pentru depunerea datelor referitoare la  angajați se vor comunica pe adresa itmbistrita@itmbistrita.ro, scanate, documentele:

  • Adresa depunere revisal –  a se vedea www.itmbistrita.ro – formulare tip
  • Fișier RVS
ANUNT IMPORTANT
Persoanele care intentioneaza sa-si ridice extrasul REVISAL pot sa o faca prin depunerea cereri de solicitare, copie dupa actul de indentitate, dovada platii taxei de extras de 20 lei in contul RO65TREZ1015032XXX006458 ITM Bistrita, CUI 12312057, pe adresa de email a institutiei itmbistrita@itmbistrita.ro cu subiectul "Cerere Extras REVISAL" sau la numarul de fax 0263/217711. Procesarea cererilor se va face in ordinea depunerii, dupa ce suma a fost platita evidentiata in extrasul de cont.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI-JOI: 8:00 - 16:30
VINERI: 8:00 - 14:00
MENIUACTIVITĂŢI SPECIFICE

CODUL DE CONDUITA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL I.T.M. BISTRITA-NASAUD

CODUL DE ETICA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL I.T.M. BISTRITA-NASAUD


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A I.T.M. BISTRITA-NASAUD


ANUNT IMPORTANT
Depunerea de documente si obtinerea de informatii se poate face pe adresa de email itmbistrita@itmbistrita.ro, la numarul de telefon 0263/235054 sau la numarul de fax 0263/217711.

Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud este o institutie publica, aflata in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul muncii, relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca la toate persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si alte categorii de angajatori, in conditiile Legii nr.108/1999.


ANUNT IMPORTANT
Transmiterea registrului REVISAL poate fi facuta atat online pe siteul reges.inspectiamuncii.ro cat, pe adresa de email a institutiei itmbistrita@itmbistrita.ro cu subiectul "Depunere REVISAL - Numele Societatii" insotit de adresa de depunere sau la numarul de fax 0263/217711.

ANUNT IMPORTANT
Incepand cu data de 25.07.2020 depunerea Registrului Zilieri se va face exclusiv online folosind aplicatia dedicata, Credentialele de acces (utilizator si parola) se pot obtine printr-o cerere transmisa pe adresa de email a institutiei itmbistrita@itmbistrita.ro cu subiectul "Cerere Parola Registru Zilieri - Numele Societatii" insotita de documentele specificate in Anexa ORDINULUI 1140 din 13 iulie 2020.

Atributiile principale ale Inspectoratului Teritorial de Munca

A. in domeniul relatiilor de munca:
a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
b) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
c) controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
d) asigura evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta al salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;
CONTACT

ITM BISTRITA-NASAUD

BISTRITA,C.R. VIVU, 60-64

C.I.F.: 12312057

Telefon: 0263/235054;
FAX: 0263/217711;
S.S.M.:tel./fax 0263/213261

Cod IBAN (viramente taxe): RO65TREZ1015032XXX006458
Cont pentru plati(pentru furnizori): RO94TREZ101500318X003734


E-mail:
Email ITM BISTRITA
E-mail cf. OUG nr. 41/2016:
Prin alegerea modalitatii de transmitere electonica a copiei dupa cartea de identitate, solicitantul serviciului public isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica, respectiv  de	modificarea, pierderea, distrugerea intarzierea in primirea datelor si late evenimente similare, care tin circulatia datelor prin internet.
NOUTĂŢI!!!

e) controleaza folosirea fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata;
f) asigura inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati si verifica prevederile acestora si conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor;
B. in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei:
a) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca;
b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionale;
c) controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
d) autorizeaza din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca functionarea persoanelor fizice si juridice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
e) elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
f) dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
g) dispune angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;
h) controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform competentelor;
i) restrictioneaza, prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare, comercializarea produselor neconforme si dispune masuri de eliminare a neconformitatilor constatate;
Site realizat de Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud
Webmaster: Dep. IT

Valid CSS!